Home row Sở hữu trí tuệ row Dịch vụ tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Cập nhật: 17:09 Ngày 17/04/2017

 Việc đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết nhằm tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, lợi nhuận và quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu đó, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Các dịch vụ về sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:
 
  1. Dịch vụ nhãn hiệu hàng hoá
 

 
- Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu hàng hoá;
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trên cơ sở; chuyển nhượng quyền sở hữu, sát nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

 2. Dịch vụ về Sáng chế

- Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích;
- Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích và Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam
- Hoàn thiện hồ sơ bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;
- Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền;
- Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền;
- Thay mặt khách hàng khiếu kiện Quyết định của Cục sở hữu trí tuệ bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;

 3. Dịch vụ về kiểu dáng công nghiệp

- Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
- Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
- Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sát nhập
- Mua bán công ty, ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

4. Dịch vụ về quyền tác giả và các quyền liên quan
- Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển; nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

 5. Dịch vụ khiếu nại, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
- Điều tra, xử lý vi phạm: trợ giúp khách hàng điều tra phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kịp thời đưa ra các hướng giải quyết hiệu quả nhất đảm bảo tối đa cho quyền lợi của khách hàng. Bằng việc phối hợp với các cơ quan chức năng, chúng tôi luôn có được những giải pháp hiệu quả nhất;
- Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;
- Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
+ Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
+ Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
+ Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
+ Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền;

6. Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ
- Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
- Tư vấn về quy trình và khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ …;
 
 Ngoài ra công ty Luật Bình Minh chúng tôi còn tư vấn các lĩnh vực pháp lý khác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của Khách hàng.
 
Với đội ngũ luật sư tư vấn  giàu kinh nghiệm và kiến thức pháp lý trong lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ, Luật Bình Minh có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mang tính thực tiễn, có chất lượng cao cũng như các dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình đăng ký và bảo hộ.


Công ty Tư vấn luật Bình Minh

Địa chỉ :  Số nhà 38, Lô S3, KĐT Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc i

Phone :  0915 101 880

Email  :  luatsuvinhphuc@gmail.com

Holine  :   0915 101 880

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Thành lập công ty

Sở hữu trí tuệ

Copyright © 2013 - 2017 LUATSUVINHPHUC.COM
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT BÌNH MINH - VĂN PHÒNG TẠI VĨNH PHÚC
Email: luatsutruonghung@gmail.com | Điện thoại: 0915.101.880
Địa chỉ: 
Số 38, Lô S3, khu đô thị Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc